Tuyệt vời! mai anh - gái gọi mới toanh sẽ làm lòng anh em

Trần Trọng Cung, Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh