Triệu vy - sắc tinh tuổi teen 2k4, một biểu tượng baby doll đáng yêu

Song Hành, Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh