Trân trân - sự kết hợp tinh tế giữa vẻ xinh đẹp và cá tính gợi cảm

Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh