Tiểu bối đường lưỡi tê tái cho checker biên hoà

D11, Thành phố Biên Hòa