My my - đắm say trong sự sung sướng và hài lòng

Phố Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội