Mật mật 2004 - sự kết hợp tuyệt vời giữa vẻ xinh xắn và hấp dẫn của gái quê

Phan Huy Ích, Gò Vấp