Lệ quyên - sự kết hợp hoàn hảo giữa dâm đãng và vẻ đẹp tuyệt vời

Bùi Thị Xuân, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh