Lan anh - hành trình mới trong ngành gái gọi ba đình

Hàng Bún, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội