Candy đan trắng sáng, thơm tho dịu nhẹ

Chu Văn An, Bình Thạnh