Bảo bảo - cực phẩm tuổi 18 chưa từng có

Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội