Hoàng Yến, dâm nữ thỏi kèn lút cán, chịt phao phê.

Lê Văn Thọ, Gò Vấp