Em nhận đi khách tại tp đông hà ạ

TP Đông Hà , Quảng Trị