Hải anh - mỹ nhân xinh dễ thương, nhiệt tình và tình cảm

Đường số 5, phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh