Phương anh - nàng hàng ngon với dáng vóc hoàn hảo

Lâm Du, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội