Thuỳ an - hàng xinh sang, dịu dàng, sẵn sàng phục vụ tại gái gọi phan thiết

Phạm Hùng, Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận