Cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn khi lấy một cô gái Hậu Giang làm vợ